Nintendo Switch Firmware

  • Gadget
    Nintendo Switch

    นินเทนโด้ปล่อยเฟิมแวร์อัพเดท Nintendo Switch รองรับหูฟังบลูทูธ

    ข่าวดีสำหรับสาวก Nintendo หลังจากรอคอยมาอย่างยาวนาน ล่าสุด Nintedo อัพเดทรายละเอียดเฟิมแวร์ตัวล่าสุดของ Nintendo Switch มาพร้อมฟีเจอร์การรองรับหูฟังหรือลำโพงในแบบ Bluetooth เป็นที่เรียบร้อย สำหรับตัวอัพเดทเฟิมแวร์ล่าสุดจะมาทั้งตัว Nintendo Switch ปกติและตัว Nintendo Switch Lite ตัวบลูทูธจะสามารถ Pair…

    Read More »
Back to top button