TGS2021

  • ข่าวเกม

    Xbox ยืนยันเข้าร่วมงาน Tokyo Game Show 2021

    Xbox ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการในการเข้าร่วมงาน Tokyo Game Show 2021 หรือ TGS2021 งานจัดแสดงระดับโลกสำหรับวงการเกมส์ โดยในปี 2021 นั้นถือเป็นโอกาสพิเศษเนื่องจากงาน Tokyo Game Show 2021 ครบรอบ 25 ปี หลังจากเริ่มจัดงานครั้งแรกมาตั้งแต่ปี…

    Read More »
Back to top button