New World สเปค

  • PC Game System Requirements

    New World สเปคและความต้องการระบบ

    วันนี้ เกมโอโจ จะนำสเปคและความต้องการระบบของเกมส์ New World เกมส์ MMORPG ของค่าย Amazon Game ที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ โดยล่าสุดทำสถิติผู้เล่นทะลุ 2 แสนคน มาให้ชมกัน ต้องบอกว่าเกมส์ New World ถือว่าเป็นเกมส์ที่กินสเปคกลาง ๆ…

    Read More »
Back to top button