Guerrilla Game Studio

  • เกมพีซี
    Horizon Zero Dawn PC

    Horizon Zero Dawn เลิก Exclusive บน PS4 เตรียมลง PC

    เกมส์ Horizon Zero Dawn ผลงานของ Guerrilla Game Studio เตรียมลงเวอร์ชันพีซี โดยก่อนหน้านี้เกมส์ Horizon Zero Dawn เป็น exclusive บน PS4 ก็ถือว่าจากการประกาศครั้งนี้เรียกเสียงตอบรับจากแฟนเกมส์ฝั่ง PS4 เป็นอย่างมาก…

    Read More »
Back to top button