Console

  • ข่าวเกม
    Xbox Series X

    Xbox Series X คอนโซลรุ่นถัดไปของตระกูล Xbox อาจล่าช้าเพราะ COVID-19

    มีข่าวลือออกมาล่าสุดว่า Xbox Series X เครื่องเล่นเกมส์รุ่นใหม่ของตระกูล Xbox อาจจำเป็นที่ต้องเลื่อนการเปิดตัวออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่กำลังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทุกวงการทั่วโลก โดย Xbox Series X นั้นเป็นการยกเครื่องใหม่หมดรวมถึงงานออกแบบเรียกว่าฉีกจากเดิมโดยสิ้นเชิง โดย Xbox Series X จะเน้นในรูปทรงเรขาคณิต…

    Read More »
Back to top button