NFT Gameข่าวเกม

Netmarble เข้าซื้อกิจการบริษัทพัฒนาเกมส์บนบล็อกเชน

Netmarble ซื้อกิจการ Itam Games ซึ่งบริษัทพัฒนาเกมส์ ใช้เทคโนโลยีที่งานอยู่บน Blockchain มีประสบการณ์ในการทำเกมส์ในรูปแบบ P2E(Play-to-Earn) และการทำ NFT Marketplace

โดย Kwon Young-sik CEO ของ Netmarble ประกาศ Netmarble FNC เข้าซื้อกิจการบริษัทเกมส์ Itam Games อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา Itam Games ถือเป็นบริษัทที่มีความชำนาญในเรื่อง Blockchain และเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Blockchain โดยเฉพาะ

Itam Games นั้นก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดย Gil Ah-seong CEO คนปัจจุบันของบริษัท และมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเกมส์ผ่าน Blockchain โดยเฉพาะ การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ Netmarble เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าค่ายเกมส์ยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้นี้ พร้อมแล้วสำหรับการกระโจนเข้าสู่กระแสตลาดเกมส์บน Blockchain

Source : Netmarble

Back to top button